COVIDENZA studien

Miljontals människor är drabbade av Sars-CoV2 viruset som leder till sjukdomen covid-19. Det finns idag inget vaccin eller någon effektiv behandling som kan minska risken för allvarligt sjukdomsförlopp.

Ett läkemedel som i vanliga fall används vid prostatacancer kommer i denna studie testas för att mildra sjukdomsförloppet hos sjukhusvårdade patienter med covid-19 med förhoppningen att detta minskar behovet av syrgas och intensivvård.

Studien leds av prostatacancerforskaren Andreas Josefsson, biträdande universitetslektor vid Umeå universitet samt urolog på Norrlands universitetssjukhus, och prostatacancerforskaren docent Karin Welén, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. De har startat denna randomiserade kliniska multicenterstudie där Region Västerbotten är huvudman.

I nuläget är Umeå, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Jönköping och Linköping beredda att inkludera i studien och flera andra centra är intresserade.

Studien är prövarinitierad, dvs idé, protokoll, genomförande och analys av studien sker helt av forskarna oberoende av Astellas Pharma Europe Ltd. som finansierar studieläkemedel och viss ersättning till klinikerna. Utöver detta har huvudsökande fått lov av Wallenberg Center för Molekylär Medicin i Umeå att använda resurser som gruppledare även för denna studie.

Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket 14 Juli 2020.

Första forskningspersonen inkluderades 29 juli 2020. Studien pausade den 29 november 2020 efter 42 inkluderade forskningsperonser, för extern bedömning om studien skulle fortsätta.

Registrerad på ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04475601

Studiens upplägg

För mer information

https://www.umu.se/en/research/projects/covidenza/

Eller kontakta

covidenza@umu.se